محصولات گراندفوس

الکتروپمپ های سیرکولاسیون

الکتروپمپ های سیرکولاسیون گراندفوس ، وظیفه گرداندن آب سرد یا گرم در یک مسیر بسته برای سیستم های برودتی ، حرارتی و تهویه مطبوع را بر عهده داشته و شامل موارد ذیل می باشند:

 

الکتروپمپ ups

UPS

الکتروپمپ های سه سرعته سیرکولاسیون گراندفوس

 

الکتروپمپ tpTP, TPE

مخصوص تهویه مطبوع و سیستم های گرمایشی ساختمان های تجاری

 

الکتروپمپ nbNB, NBE

بازه کامل الکتروپمپ های سیرکولاسیون کوپلینگ کوتاه زمینی

 

الکتروپمپ NkNK, NKE

الکتروپمپ های زمینی کوپلینگ بلند با بازه کاری عملا بی نهایت

 

الکتروپمپ و بوسترپمپ های تقویت فشار

الکتروپمپ و بوسترپمپ های تقویت فشار گراندفوس برای موارد آبرسانی و آتش نشانی و موارد آبیاری و کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته و شامل موارد ذیل می باشند:

الکتروپمپ cmCM, CME

الکتروپمپ های افقی طبقاتی تقویت فشار

 

الکتروپمپ cmvCMV

الکتروپمپ عمودی طبقاتی سانتریفوژ

 

الکتروپمپ CR

CR

الکتروپمپ های عمودی طبقاتی خطی برای استفاده در کاربردهای گوناگون

 

بوسترپمپ Hydro-mpcHydro-MPC

بوسترپمپ های Hydro-MPC دارای بالاترین استانداردهای جهانی و …

 

بوسترپمپ Multi sHydro Multi-S

سیستم کامل بوسترپمپ

 

بوسترپمپ bmBM

بوسترپمپ های فشار بالای گراندفوس

 

الکتروپمپ های فاضلابی

الکتروپمپ های فاضلابی گراندفوس برای تخلیه آب ، فاضلاب بهداشتی، صنعتی و فاضلاب خاکستری مورد استفاده قرار گرفته و شامل موارد ذیل می باشند:

الکتروپمپ فاضلابی dwDW

الکتروپمپ های مستغرق سبک، برای کاربری تخلیه آب …

 

الکتروپمپ فاضلابی dwkDWK

الکتروپمپ های مستغرق

 

الکتروپمپ فاضلابی efEF

الکتروپمپ های فاضلابی (غیر از فاضلاب بهداشتی) طراحی شده برای استفاده در سیستم های مسکونی

الکتروپمپ فاضلابی SS

کامل ترین بازه الکتروپمپ های فاضلابی، با قابلیت استفاده در شرایط گوناگون

 

الکتروپمپ فاضلابی seSE

تخلیه آب، فاضلاب و پسآب کنترل نشده

 

الکتروپمپ فاضلابی segSEG

طراحی شده برای پمپاژ فاضلاب کنترل نشده در شهرک های کوچک

 

الکتروپمپ فاضلابی kpUnilift KP

پمپ فاضلابی کوچک برای تخلیه آب و فاضلاب خاکستری

 

الکتروپمپ فاضلابی apUnilift AP

پمپ فاضلابی عمودی تک پروانه

 

الکتروپمپ مستغرق چاهی 

الکتروپمپ های مستغرق چاهی گراندفوس برای موارد تخلیه آب ، آبرسانی و کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته و شامل موارد ذیل می باشند:

الکتروپمپ مستغرق چاهی spSP

پمپ مستغرق برای موارد آبرسانی، کشاورزی و تخلیه

 

SQالکتروپمپ مستغرق چاهی SQ

الکتروپمپ های “3 مستغرق به همراه تجهیزات الکترونیکی سرخود